آیا تو این روزای کرونایی میشه رفت مهمونی؟


بهتره تا جاییکه می تونیم از خونه خارج نشیم ولی اگر مجبور شدیم بهتره اول از سلامت همه کسانیکه قراره تو مهمونی حاضر بشن اطلاع پیدا کنیم اونها حتی نباید علائم سرماخوردگی ساده هم داشته باشند. بعد از اطلاع از سلامت اونها بهتره فاصله اجتماعی رو رعایت کنیم و حداقل با ماسک در مهمانی حاضر بشیم و از ظروف مشترک استفاده نکنیم و لباس های بیرون رو قبل از ورود به منزل میزبان در یک محوطه ی مخصوصی قرار بدیم تا ویروس روی لباس ها رو به سایرین منتقل نکنیم.

https://xyzo.ir/dTviDP
افزودن دیدگاه