برای پیشگیری از کرونا در تاکسی چه کار کنیم؟

- از پرداخت پول به صورت نقد خودداری کنین و با اپلیکیشن ها کرایه رو پرداخت کنین.

- از ماسک و دستکش استفاده کنین.

- از لمس بی دلیل قسمت های خودرو خودداری کنین.


https://xyzo.ir/LeCeU4
افزودن دیدگاه