تست الایزا چیست؟


یک روش ایمنی تحریک کننده مرتبط با آنزیم ، که به آن ELISA یا EIA نیز گفته می شود ، آزمایشی است که آنتی بادی ها را در خون شما تشخیص داده و اندازه گیری می کند. از این آزمایش می توان برای تعیین اینکه آیا آنتی بادی های مربوط به شرایط عفونی خاص دارید یا نه استفاده می شود.https://xyzo.ir/wZFLG1
افزودن دیدگاه