علت سکسکه چیست؟


خوردن یا آشامیدن غذا یا نوشیدنی داغ یا مواد تحریک کننده،

بیماری پرده جنب (پرده ای که روی ریه را می پوشاند)،

ذات الریه،

اورمی (جمع شدن مواد زاید سمی در اثر نارسایی کلیه)،

الکلی بودن،

مصرف برخی از داروها،

اختلالات معده، مری، روده یا لوزالمعده،

حاملگی،

تحریک مثانه،

هپاتیت

سابقه عمل جراحی (خصوصاً جراحی روی شکم)،

علل عاطفی،

پر بودن معده،

خنده شدید یا احساسات قوی،

تغییر در دمای محیط.

https://xyzo.ir/xxT8U2
افزودن دیدگاه