مبتلایان به کرونا چه داروهایی رو نباید مصرف کنند؟

کرونا

باید از مصرف داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی (NSAID) خودداری کنند.  داروهایی مثل: مفنامیک اسید، آسکلوفناک ، تیاپروفنیک اسید، آلمینو بروفن، یفلومیک اسید، سلکوکسیب، دکسکتوپروفن، دیکلوفناک، اتودولاک، اتوریکوکسیب، فنوپروفن، فلور بیپروفن، ایبوپروفن، کتوپروفن، ایندومتاسین، ملوکسیکام، نابومتون، ناپروکسن، پیروکسیکام و سولینداک

البته در این فهرست داروهایی وجود داره که ممکنه به دلیل وجود بیماری مزمن تجویز شده باشه لذا مصرف آنها نباید بدون نظر پزشک معالج متوقف بشه.

https://xyzo.ir/m3wOJv
افزودن دیدگاه