مسجد رجیکا در کجا واقع شده؟مسجد رجیکا  در کرواسی واقع شده و از جالبترین و زیباترین مسجدهای جهان که درنگاه اول شاید اصلا مسجد به نظر نرسد.

https://xyzo.ir/7O3Khg
افزودن دیدگاه