معادل فارسی لازانیا چیست؟


معادل فارسی لازانیا، خمیر برگ است.

https://xyzo.ir/IUKALB
افزودن دیدگاه