مقدار بیمه بیکاری در سال 99 چقدر است؟

جوابینا چیه؟

در جوابینا به سرعت می توانید به جواب سوال هایتان برسید، دیگران را برای رسیدن به جوابشان کمک کنید و تجربیات خودتان را به اشتراک بگذارید


مقدار بیمه بیکاری در سال 99 برای کسانی امسال در اثر کرونا از کار بیکار شده اند حداقل  ۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان یعنی ۲۱ درصد رشد نسبت به سال گذشته است. میزان مقرری بیمه ‌بیکاری نباید از حداقل دستمزد تعیین شده برای هر سال کمتر و از ۸۰ درصد متوسط مزد یا حقوق بیمه شده بیشتر باشد و حداقل مدت پرداخت ۶ ماه است.

https://xyzo.ir/kBy6vJ
افزودن دیدگاه
آمار سوال
  • 35 نمایش
  • 0 دنبال کننده
  • 2 ماه پیش پرسیده شده
  • امار بازدید این سوال