پیش بینی ماندگاری کرونا تا چه موقع است؟

جوابینا چیه؟

در جوابینا به سرعت می توانید به جواب سوال هایتان برسید، دیگران را برای رسیدن به جوابشان کمک کنید و تجربیات خودتان را به اشتراک بگذارید

ماندگاری کرونا تا زمانی که واکسنش تهیه و تولید و توزیع نشه، همچنان پابرجاست. قابل پیش بینی نیست. ولی با بیشتر شدن آگاهی مردم، ممکنه بعد از یک مدتی، شیوع بیماری سرعت کمتری بگیره.


https://xyzo.ir/DZzAhv
افزودن دیدگاه
آمار سوال
  • 31 نمایش
  • 0 دنبال کننده
  • 1 ماه پیش پرسیده شده
  • امار بازدید این سوال