کشور هزار معبد لقب کدوم کشوره؟
تایلند کشور هزار معبد است.


به دلیل اینکه  ۹۵ درصد از مردم تایلند بودایی هستند در این کشور تعداد زیادی معبد وجود داره.https://xyzo.ir/yORQPd
افزودن دیدگاه